Verzuim & verlof

Ziek- en betermelden

U kunt uw zoon of dochter op de volgende manieren ziekmelden:

  • Door te bellen tussen 7.00 en 16.00 uur naar onze receptie. Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken op onze voicemail.
  • Door een mail te sturen naar receptie@t-atrium.nl.
  • Door dit online formulier in te vullen.

Vermeld hierbij altijd duidelijk de naam en de klas van uw zoon of dochter.

Mocht uw zoon of dochter weer beter zijn, dan vragen wij u dit schriftelijk te melden door een mail te sturen naar receptie@t-atrium.nl.

Verlofaanvraag

arts, orthodontist, fysio, e.d.

We verwachten dat je afspraken voor bezoek aan een arts, orthodontist of fysio buiten schooltijden inplant. Ditzelfde geldt voor een bezoek aan het gemeentehuis, bijvoorbeeld om een paspoort aan te vragen. Als dit onverhoopt niet lukt, dan kunnen je ouders/verzorgers verlof hiervoor aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Verlofaanvraag

bijzondere omstandigheden

Je kunt ook verlof aanvragen voor het afleggen van een rijexamen, het bijwonen van een bruiloft, uitvaart of voor andere bijzondere omstandigheden. We willen je vragen dit verlof, indien mogelijk, vier weken van tevoren in te dienen. De conrector zal vervolgens aangeven of het verlof wel of niet wordt verleend. Zonder dit akkoord zal afwezigheid als ongeoorloofd worden aangemerkt.

In alle gevallen geldt dat er geen verlof verleend zal worden als er een toets of (school)examen staat ingepland op de betreffende datum. Ook het invullen van het ziekteverlof formulier of een mail naar school is voor deze aanvragen niet voldoende.

Verlofaanvraag LOB

bezoek open dag of meeloopdag vervolgonderwijs

In de bovenbouw heb je de mogelijkheid om onder schooltijd een open dag, meeloopdag of masterclass van een vervolgopleiding te volgen of te gaan proefstuderen. Voor de aanvraag van dit verlof moet het (blauwe) LOB-verlofformulier ingeleverd worden dat bij de decaan en bij de receptie is te krijgen en hieronder is terug te vindenDe aanvraag voor dit verlof dient minimaal een week van tevoren bij de decaan binnen te zijn en wordt ook weer niet verleend als er een toets of (school)examen staat ingepland op de betreffende datum.