Smartphone | Thuis of in de kluis

Thuis of in de kluis

Leerlingen mogen vanaf nu geen smartphones meer in de school meenemen. Begrijpelijk dat bereikbaarheid onderweg belangrijk is, dus mogen leerlingen hun smartphone – op eigen risico – in hun kluis bewaren. Leerlingen zonder kluisje kunnen er een regelen via de conciërge. Bij medische noodzaak voor smartphonegebruik kunnen leerlingen contact opnemen met de receptie.

Enkele uitzonderingen:

  • Bij medische noodzaak voor smartphonegebruik kunnen leerlingen contact opnemen met de receptie.
  • Schoolplein: Het schoolplein valt buiten de nieuwe regels, mede omdat het beleid hier lastig te handhaven is.
  • Pauzes: Op verzoek van de leerlingenraad en ouderraad is het tijdens pauzes toegestaan de smartphone te gebruiken.

Meestgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op de meestgestelde vragen over het smartphonebeleid en het gebruik van je telefoon op school.

1. Waar moet ik de telefoon laten als deze niet mee het klaslokaal in mag?

De telefoon moet in het kluisje opgeborgen worden.

2. Mag je je telefoon gebruiken tijdens de pauzes?

Ja, tijdens de reguliere pauzes mag je je telefoon uit de kluis pakken en gebruiken. Vergeet niet om hem weer terug te leggen voordat de les of het tussenuur begint.

3. Mag je je telefoon gebruiken tijdens tussenuren?

Nee, tijdens tussenuren is het niet toegestaan je telefoon te gebruiken. Deze mag alleen tijdens de reguliere pauzes worden gebruikt.

4. Gelden er afwijkende regels tijdens toetsweken?

Nee, in de toetsweken blijft het mobielverbod van kracht. We houden de lestijden aan zoals in gewone lesweken, ook als je zelf als leerling geen les hebt. Mobielgebruik blijft beperkt tot de reguliere pauzes. Dus heb je geen toets en het is wel lestijd, dan geen mobiel.

5. Wanneer mag je je telefoon gebruiken tijdens een verkort lesrooster?

Is er een verkort lesrooster van kracht? Dan is dat verkorte rooster het vigerende lesrooster en hanteren wij de tijden van dat rooster wat betreft les- en pauzetijden.

6. Mag ik mijn telefoon buiten op het schoolplein gebruiken?

Ja, dat mag. Zodra je het schoolgebouw binnenkomt, leg je je telefoon direct weer in de kluis.

7. Mag ik mijn telefoon meenemen naar het toilet?

Nee, het gebruik van je telefoon is in het hele schoolgebouw, inclusief het toilet, niet toegestaan.

8. Mag ik mijn telefoon meenemen naar de gymzaal?

Nee, het is niet toegestaan je telefoon mee te nemen naar de gymzaal. In het hele schoolgebouw geldt dat je je telefoon niet mag gebruiken.

9. Hoe kan ik Magister raadplegen voor bijvoorbeeld roosterwijzigingen of huiswerk tijdens een tussenuur?

In de mediatheek staan computers voor je beschikbaar waarop je kunt inloggen in Magister. Vanaf februari zullen er in de hal en bij de aula schermen zijn waarop roosterwijzigingen zichtbaar zijn.

10. Wat als ik toch (per ongeluk) mijn telefoon tijdens de les in mijn tas heb en de docent merkt dit?

De medewerker vraagt je jouw telefoon naar de receptie te brengen. Ze bewaren je telefoon dan tot 15.45 uur. Bij een mogelijke tweede keer (en alle volgende keren) dat je je telefoon moet inleveren, neemt de school contact op met je ouders/verzorgers, met het verzoek om de telefoon onder schooltijd bij de receptie op te halen.

11. Vanuit medische gronden heb ik een smartphone gedurende de hele dag nodig. Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

Je kunt een pasje ophalen bij de receptie als je om medische redenen je mobiel bij je moet dragen.