GGD

GGD

Mevrouw Selcuk, de schoolverpleegkundige, en mevrouw Breedijk, onze schoolarts, zijn nauw betrokken bij de gezondheid van onze leerlingen. Indien nodig kan er een consult worden aangevraagd door zowel ouders als de mentor. Jaarlijks wordt de gezondheidscheck afgenomen bij onze tweede- en vierdeklassers. Dit is een digitaal onderzoek waarbij preventief mogelijke gezondheidsrisico’s worden opgespoord. Mevrouw Breedijk heeft ook zitting in het AOJ-overleg.

Digitale vragenlijst

In klas 2 worden alle leerlingen door de GGD uitgenodigd een digitale vragenlijst in te vullen en deze te bespreken met de verpleegkundige. Er wordt besproken hoe het gaat met de gezondheid en hoe de leerling het thuis en op school vindt. Daarnaast wordt de groei gecheckt en wordt de vragenlijst besproken die leerlingen vooraf hebben ingevuld. In klas 4 vullen leerlingen een digitale vragenlijst in en leerlingen die hierin opvallen worden door de schoolverpleegkundige uitgenodigd voor een consult.

Ook leerlingen en ouders van andere klassen kunnen bij de GGD terecht. In een consult kan informatie of advies worden gegeven over uiteenlopende thema’s op het gebied van gezondheidszorg. De jeugdarts kan ingezet worden voor begeleiding bij ziekteverzuim. Indien nodig zal de jeugdarts ook contact onderhouden met de behandelend arts.

Er kan telefonisch of via de mail contact met ons opgenomen worden.

Schoolverpleegkundige:

Tuba Selcuk
tselcuk@ggdru.nl
M 06-12439038

Schoolarts:

Noortje Breedijk
nbreedijk@ggdru.nl