Onze school

’t Atrium

’t Atrium is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo met ruim 1000 leerlingen. Leerlingen die voor ’t Atrium kiezen, volgen in de onderbouw één van onze profielen: Sportklas, Atrium International of Xplore. ’t Atrium kent een flexrooster waarin, naast vaklessen, er flexuren zijn, waarin leerlingen extra vakinhoudelijke ondersteuning of verrijking kunnen krijgen. Ook in de bovenbouw kent de school veel keuzemogelijkheden voor de leerlingen.

Missie

Je komt naar ’t Atrium om kennis en vaardigheden op te doen en te groeien als mens.  Je leert er onderdeel te zijn van een snel veranderende maatschappij met al haar verschillen. Met je talenten ben je in staat een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving, waarbij je bewust rekening houdt met anderen. Je verlaat de school met een diploma en bent door ons voorbereid om als jong volwassene deelnemer te zijn van onze democratische samenleving en de stap te zetten naar het vervolgonderwijs.

In een veilige, inspirerende omgeving biedt ’t Atrium uitdagend en betekenisvol onderwijs, dat leidt tot het verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontdekken van persoonlijke kwaliteiten. We onderscheiden ons van andere scholen doordat je op ’t Atrium op allerlei manieren je grenzen leert ontdekken en verleggen.

Visie

De school levert een bijdrage aan jouw persoonlijke ontwikkeling, rekening houdend met de tijd en de maatschappij waarin je leeft. Op ‘t Atrium 

  • ontdek je jouw ambities en talenten. Je leert deze te waarderen en benutten op school, waardoor je erover kunt beschikken in de toekomst. Onze profielen helpen je daarbij. In de Sportklas, bij Atrium International en bij Xplore ga je op zoek naar jouw talenten om deze vervolgens verder te ontwikkelen.
  • krijg je inzicht in de manieren waarop je iets leert en daarin de voor jou beste weg te kiezen. We besteden hier aandacht aan in de lessen en in het mentoraat. Door de flexuren bieden we je de mogelijkheid om keuzes te maken en aan de slag te gaan met datgene wat jij nodig hebt om een stap te zetten in je leerproces.
  • brengen we je een besef van normen en waarden bij dat aansluit bij onze school als gemeenschap en onze samenleving als plek om levenslang te mogen oefenen en leren. Zo besteden we in meerdere lessen, in projecten en in de profielen nadrukkelijk aandacht aan burgerschapsvorming.
  • word je bewust van hoe mensen met elkaar omgaan in de fysieke en digitale wereld. Je krijgt inzicht in hoe je als wereldburger meedraait in de maatschappij. We vinden het van belang dat al onze leerlingen in hun loopbaan op ’t Atrium in ieder geval één keer een ervaring in het buitenland opdoen, onder andere via onze uitwisselingsprogramma’s.

Op ’t Atrium werken we vanuit het besef dat leerlingen en medewerkers van en met elkaar leren. We werken ernaartoe dat je steeds meer eigenaar wordt van je eigen leerproces. In ons onderwijs en onze begeleiding staan de volgende kernwaarden centraal: 

  • Vertrouwen  
  • Veiligheid  
  • Vakmanschap 
  • Verbinding  
  • Verantwoordelijkheid