Inspraak

Leerlingenraad

Vertegenwoordigend, effectief, gezellig:
dat zijn de woorden die de leerlingenraad het best beschrijven. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van ’t Atrium.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een orgaan voor medezeggenschap, oftewel inspraak. De MR vertegenwoordigt de belangen van de ouders, personeelsleden en leerlingen.

Ouderraad

De Ouderraad is dé schakel tussen de gezamenlijke ouders en de school. Zij organiseert verschillende activiteiten op school of ondersteunt daarbij. Zij zet zich in om ouders meer te betrekken bij onze school.

GSA

Onze school vindt het belangrijk dat iedereen op school zichzelf kan zijn. Daarom is er op school een GSA. De GSA is een groep leerlingen, die onder begeleiding van een aantal docenten een bijdrage levert aan een inclusieve en veilige sfeer voor alle leerlingen op school. De GSA richt zich in het bijzonder op de acceptatie van LHBTI- leerlingen en -personeel, maar is er voor iedereen op school. Zo organiseert de GSA onder andere evenementen in verband met Paarse Vrijdag, de Week tegen het pesten, Valentijnsdag en National Coming Out Day. De GSA vergadert een aantal keer per jaar en staat open voor iedereen die hierin interesse heeft. De GSA is bereikbaar via gsa@t- atrium.nl

Onderwijsgroep Amersfoort

’t Atrium maakt deel uit van de stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Deze stichting is het bevoegd gezag van zeven scholen voor openbaar en speciaal (voortgezet) onderwijs in Amersfoort en omgeving.