Twee mooie voldoendes van de inspectie van het onderwijs  

Onze school is in de maanden april en mei 2023 door de inspectie van het onderwijs bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Het bestuur van de Onderwijsgroep Amersfoort is daarnaast onderworpen aan het 4-jaarlijkse bestuursonderzoek. Zowel ’t Atrium als het bestuur, en daarmee de hele Onderwijsgroep, hebben een mooie voldoende gekregen van de inspectie voor deze onderzoeken. 

Uit het conceptrapport

Enkele opmerkingen uit het recent ontvangen conceptrapport voor het kwaliteitsonderzoek van onze school:

’t Atrium heeft goed gekeken wat leerlingen nodig hebben om met plezier naar school te gaan en goede leerresultaten te halen en de uitvoering van het ingezette vernieuwend onderwijs loopt na een jaar al geolied. Leerlingen worden goed begeleid door hun mentoren en docenten. Docenten leggen goed uit, zorgen voor een plezierige werksfeer en werken met duidelijke lesdoelen. De schoolleiding en de leraren zijn kritisch op zichzelf en zijn zich bewust van wat goed gaat en wat beter kan.

Mooie complimenten!

Wat moet beter?

Er zijn ook zaken die beter moeten of kunnen. Hiervoor zijn herstelopdrachten ontvangen. Het gaat hier o.a. om het uitdagen van leerlingen die dat nodig hebben en het beter afstemmen van de lessen op de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties.  

Al met al zijn we ontzettend blij met deze bevestiging van de inspectie dat we trots mogen zijn op onze school en op de andere scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort. We bedanken iedereen voor de inzet in de voorbereiding van het onderzoek!