Thuis of in de kluis – Een smartphonevrije school!

De overheid heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2024 smartphones tijdens lessen op middelbare scholen verboden zijn. Na maanden van onderzoek, gesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers, en het bestuderen van vergelijkbare schoolbeleiden, hebben wij besloten om vanaf die datum een smartphonevrije school te zijn. Dit beleid is zorgvuldig tot stand gekomen en goedgekeurd door de MR.

Thuis of in de kluis

Vanaf 8 januari 2024 mogen leerlingen geen smartphones meer in de school meenemen. Begrijpelijk dat bereikbaarheid onderweg belangrijk is, dus mogen leerlingen hun smartphone – op eigen risico – in hun kluis bewaren. Leerlingen zonder kluisje kunnen er een regelen via de receptie.

Enkele uitzonderingen

  • Bij medische noodzaak voor smartphonegebruik kunnen leerlingen contact opnemen met de receptie.
  • Schoolplein: Het schoolplein valt buiten de nieuwe regels, mede omdat het beleid hier lastig te handhaven is.
  • Pauzes: Op verzoek van de leerlingenraad en ouderraad is het tijdens pauzes toegestaan de smartphone te gebruiken.

Vertrouwen

We begrijpen dat dit nieuwe beleid even wennen is voor ons allemaal. Toch hebben we er vertrouwen in dat we samen op een prettige manier met dit nieuwe telefoonbeleid kunnen omgaan. Laten we samenwerken om een schoolomgeving te creëren waarin iedereen zich op zijn best voelt.