Studiemiddagen

De afgelopen periode hebben we twee studiemiddagen gehouden. Op 8 november hebben we met het team stilgestaan bij het verruimen van digitale mogelijkheden. We hebben informatie gedeeld over wat er allemaal mogelijk is op dat gebied, over wat er van scholen wordt verwacht op het gebied van het digitaal vaardig maken van leerlingen en wat het concept ‘bring your own device’ (byod) inhoudt. Met de opgedane informatie en gedeelde meningen gaan we de komende maanden bekijken welke vervolgstappen we op de korte en langere termijn gaan zetten.

Op 1 december hebben we gewerkt aan de visie van onze school. Met de start van het flexrooster willen we als school werk maken van het vergroten van eigenaarschap van leerlingen, maar ook van medewerkers. Maar wat verstaan we daar dan onder? In vraaggesprekken met docenten hebben we hier al eerder uitgehaald dat de kernwaarden die daaronder vallen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn. Tijdens de studiemiddag hebben we deze begrippen met elkaar betekenis gegeven: welke beelden hebben we erbij? Welke gevoelens? Welke ervaringen. Met de input vanuit deze studiemiddag gaan we een eerste concept visie voor ’t Atrium voor de komende jaren formuleren. Wordt vervolgd dus!

Goed om nog wel te melden dat er zeven leerlingen hun bijdrage aan deze middag hebben gegeven en daar waren we ontzettend blij mee. Zij zijn immers degene waarvoor we ons onderwijs zo optimaal mogelijk proberen te maken. We zullen dan ook zeker doorgaan met het betrekken van leerlingen bij onze studiedagen. Na de vakantie zullen we een oproep doen voor deelname aan de studiemiddag van 6 februari.

Voor dit schooljaar hebben we nog de volgende studie- dan wel werkmiddagen gepland staan:

DatumWerkmiddag / Studiemiddag
Dinsdag 10 januari (verkort lesrooster)  werkmiddag voorbereiding open dag
Maandag 6 februari (verkort lesrooster) studiemiddag Impact op Leren
Dinsdag 14 maart (verkort lesrooster) studiemiddag Impact op Leren
Dinsdag 11 april (roostervrije dag) werk-/studiedag personeel; leerlingen zijn vrij.