Roken | goede buur in onze wijk

Sinds enkele jaren is roken op het schoolterrein en in de directe omgeving hiervan verboden. Leerlingen die willen roken, moeten het schoolplein verlaten en mogen niet in het zicht vanaf het schoolplein roken.  

Overlast in de wijk 

We zijn ons ervan bewust dat dit beleid heeft geleid tot leerlingen die zich veelal in de naburige buurt ophouden om te roken. Dit heeft echter overlast veroorzaakt voor onze buren in de wijk Schothorst, met leerlingen die rondhangen bij de hofjes, pleintjes en steegjes. We willen benadrukken dat we als school niet willen bijdragen aan deze overlast. 

Nieuwe richtlijn 

Daarom introduceren we vanaf nu een nieuwe richtlijn: Het is niet langer toegestaan om rond te hangen in de hofjes tussen de Paladijnenweg en de Jumbo. Natuurlijk mag je wel door deze wijk lopen, maar het is niet meer toegestaan om er te blijven staan of rond te hangen. 

Voor leerlingen in leerjaar 1 en 2

Voor leerlingen in leerjaar 1 en 2 geldt dat zij tijdens schooltijd het schoolplein niet mogen verlaten. 

We rekenen op jullie begrip en medewerking om ervoor te zorgen dat we een positieve en respectvolle buur blijven in onze wijk. Samen kunnen we bijdragen aan een prettige leefomgeving voor iedereen.