Oproep vrijwilligers: surveillanten voor toetsweken en examens

Lijkt het u leuk om een actieve rol te vervullen op ’t Atrium, of kent u iemand die het leuk zou vinden om ons op school te ondersteunen?

Tijdens toetsweken en tijdens de eindexamens kunnen we de hulp van ouder(s)/verzorger(s) en/of gepensioneerden goed gebruiken!

Hoe werkt het?

Onze roostermaker neemt voorafgaand aan onze toetsweken en examens contact met u op via e-mail en vragen op welke dagen u beschikbaar bent. Als u uw beschikbaarheid hebt doorgegeven plannen we u in als surveillant en ontvangt u van ons een rooster met dagen en tijden waarop we u verwachten.

Welke taak vervult u?

Als surveillant houdt u (zelfstandig) toezicht op een groep leerlingen die een toets of (school)examen maakt. U houdt de aanwezigheid bij en zorgt dat de toetsen nadat deze gemaakt zijn op de juiste plek terecht komen. Alvorens u de eerste keer komt surveilleren verzorgen wij een instructie waarin wordt uitgelegd wat de regels en afspraken op school zijn en hoe wij met elkaar samenwerken.

Hoe kunt u zich opgeven?

Maak uw interesse kenbaar door uw naam en telefoonnummer door te geven via e-mail examencommissie@t-atrium.nl. Wij nemen daarna contact met u op voor een kennismaking.