Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)

LOB – havo/vwo

Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)

Op deze nieuwspagina vind je alle informatie over de loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) voor havo en vwo.

havo3 en vwo3

In de derde klassen kiezen leerlingen een profiel- en vakkenpakket. Tijdens de mentorlessen besteden we tijd en aandacht aan Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB). Na de herfstvakantie beginnen leerlingen onder begeleiding van hun mentor met dit keuzeproces. We gebruiken hiervoor de digitale methode Qompas Profielkeuze. In december en januari geven vakdocenten voorlichting over (nieuwe) vakken. Tijdens de mentorlessen gaan onze leerlingen zelf op zoek naar informatie over de bovenbouw. Begin februari presenteren zij op school aan hun ouders de gevonden informatie. Op deze manier zijn zij actief bezig met hun eigen leerproces, ontwikkelen zij een beroepshouding, leren zij informatievaardigheden aan en werken zij samen. Zij maken dan ook een voorlopige profielkeuze en tot 4 april kunnen zij deze wijzigen, daarna is deze keuze definitief.

In A-week 3, op vrijdag 19 april, gaan de leerlingen een dag stagelopen bij familie of bekenden en zo ervaren wat een beroep inhoudt, dit als een eerste oriëntatie op studie en beroep.

Tijdspad LOB

oktober 2023Start LOB
6 februari 2024Voorlichting profielkeuze aan ouders (door de leerlingen)
8 februari 2024Voorlopige profielkeuze
4 april 2024De profielkeuze is definitief
19 april 2024Stagedag

havo4 en vwo4/5

In de vierde (en vijfde) klassen starten we met de oriëntatie op een vervolgopleiding. We moedigen leerlingen aan om tenminste één keer een open dag te bezoeken. We hopen natuurlijk dat hier thuis ook over gesproken wordt. De mentor begeleidt de leerlingen in deze oriënterende fase. Tijdens de mentorgesprekken is LOB een steeds terugkerend onderwerp.

In de bovenbouw gaat de leerling verder met Qompas Studiekeuze. Het is een middel om leerlingen te ondersteunen bij het maken van keuzes en om met elkaar in gesprek te gaan. Interesses en talenten zijn daarin belangrijke richtingaanwijzers. In de mentor/LOB-uren krijgen de leerlingen uit havo45 en vwo456 de gelegenheid om onder begeleiding van hun mentor aan Qompas en hun studiekeuzetraject te werken. Ze hebben hiervoor een entry code (klascode) nodig, die krijgen ze via hun mentor. U kunt als ouder thuis met uw kind meekijken in het loopbaandossier van Qompas.

Teams Leerjaar – LOB

In Teams is er in het Leerjaar Team door de decanen een LOB kanaal ingericht waarin actuele LOB zaken gepost worden. Te denken valt aan open dagen, maar ook artikelen en nieuws in relatie tot studiekeuze. We nodigen iedereen uit deze te lezen.

Eemlandse Studievoorlichting (ESV)

Als onderdeel van het programma rondom loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) organiseert de decanenkring havo-vwo Eemland ieder jaar de Eemland Studievoorlichtingen voor havo4 en vwo5. Studenten en docenten van HBO/WO-opleidingen vertellen tijdens deze voorlichting meer over hun opleiding.
Dit helpt de leerling ontdekken wat past bij zijn/haar interesses, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden (havo4 op 6 oktober locatie HU, vwo5 op 7 december locatie Het Farel).

Beroepenmarkt Amersfoort

Ook dit schooljaar is er weer een Beroepenmarkt Amersfoort op het Corderius College op dinsdag 30 januari in de avond. Op deze markt vertellen beroepsbeoefenaren over hun werk, wat er aantrekkelijk aan is, wat ze dagelijks beleven en hoe ze in hun beroep terechtgekomen zijn en er is vooral veel ruimte voor vragen. Zodra de website gereed is delen we deze via Teams. Ouders kunnen natuurlijk meekomen. Inspiratie genoeg!

Open dagen/meeloopdagen/proefstuderen

Het open-dagen-seizoen begint vanaf oktober! Open dagen worden meestal aan het eind van de middag, in de avond en in het weekend georganiseerd. U kunt uw kind helpen en ondersteunen door samen een planning te maken en mogelijk samen een open dag te bezoeken. Een overzicht van open dagen is te vinden op www.studiekeuze123.nl en in principe heeft iedere vervolgopleiding ook een overzicht op hun eigen site staan. Het bezoeken van meeloopdagen en proefstuderen is nuttig voor de leerlingen die al wat verder zijn in hun keuze.

Verlofaanvraag LOB

Met het blauwe LOB-verlofformulier, is bij de receptie op te halen of te downloaden via onze website, kan er LOB verlof aangevraagd worden. Leerlingen hebben naast een handtekening van hun ouders ook toestemming van de mentor nodig en moeten drie vragen bedenken die ze beantwoord willen hebben die dag. De decaan zorgt, met dit formulier en een bewijs van aanmelding voor de LOB activiteit, dat het verlof in Magister geregistreerd wordt. Ouders kunnen leerlingen niet via de mail afmelden voor LOB verlof!  

6 oktober 2023Eemland Studievoorlichting (ESV) voor havo4 op de HU
7 december 2023Eemland Studievoorlichting (ESV)  voor vwo5 op Het Farel College
30 januari 2024Beroepenmarkt Corderius

havo5 en vwo6

Naast het eindexamen staat dit jaar de studiekeuze centraal. Kiezen is een proces en de verschillen tussen leerlingen zijn groot. Sommige leerlingen zijn al ver in dit proces, anderen staan nog aan het begin. In de mentorgesprekken staat naast het sociale welzijn, en de resultaten ook de studiekeuze centraal. Uiteraard kunnen leerlingen zelf ook een gesprek met de decanen aanvragen, of op donderdag langskomen op de decanenkamer. In de studiekeuzespecial die gedeeld is in de Teams leerjaarkanalen vindt u alles over studeren, aanmelding en studiefinanciering.

Tijdpad aanmelding studie

1 oktober 2023Inschrijving opleidingen met numerus fixus*/selectie geopend
15 januari 2024Aanmelddeadline voor opleiding met numerus fixus*/selectie
1 mei 2024Uiterlijke datum aanmelding voor niet-selectie opleiding

*opleiding met een beperkte aantal studieplekken & vervroegde aanmeldingsdata

Lob-cv.nl

Voor HBO studenten adviseren we een LOB-cv aan te maken. Met dit LOB-cv kan de aankomende student alles op een rijtje zetten om zich voor te bereiden op de start in het hoger onderwijs. Maak daarom gratis een privé account aan, dan kun je aan de slag. Dit is de beste manier om je voor te bereiden op je studiekeuzecheck en dit is verplicht wanneer uw kind zich aanmeldt op de Hogeschool Utrecht.

Tussenjaar

De leerling moet zichzelf de vraag stellen: “Ben ik er klaar voor om te gaan studeren?”. Om een goede start te maken is het belangrijk dat er genoeg motivatie is om te studeren, er een goed gefundeerde studiekeuze gemaakt is, daarnaast zijn discipline, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, studievaardigheden, goede (psychische) gezondheid en geld belangrijk. Als een deel hiervan (nog) niet op orde is, dan zou een tussenjaar een optie kunnen zijn. Het belangrijkste bij een tussenjaar is dat er een goede planning ligt voor wat er in dat jaar gedaan gaat worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.tussenjaarkenniscentrum.nl

Gratis Webinars

Als je kind een studiekeuze gaat maken sta je ook als ouder voor een uitdaging. Daarom organiseert oudervoorlichter Daniëlle Vogels van de Universiteit van Wageningen (WUR) elk jaar gratis webinars over studiekeuze en studeren in het HBO. Over valkuilen, twijfels, niveau, kosten en financiering. De online voorlichtingen zijn gericht op ouders, maar ook voor jongeren interessant. De (gratis) webinars zijn bedoeld voor alle ouders in Nederland met een kind in de bovenbouw van de havo of het vwo, en jongeren zelf zijn ook welkom. Je volgt de webinars online en kunt daar ook vragen stellen. Ze zijn altijd op een dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur:

 • 7 november 2023: Belangrijke studiekeuzecriteria. 
  Welke voorwaarden zijn voor jouw kind belangrijk bij het maken van een studiekeuze? Wat moet je hierover weten en waar kun je als ouder op letten?
  Aanmelden
   
 • 12 december 2023: Op welk niveau studeren geeft de beste kansen? 
  Wat zijn de verschillen tussen hbo en universiteit? Hoe kun je via het hbo doorstromen naar de universiteit? Wat is het best voor de (studie)loopbaankansen van jouw kind?
  Aanmelden
   
 • 23 januari 2024: Wat te doen bij aanhoudende twijfel over studiekeuze? 
  Hoe kun je helpen als jouw kind blijft twijfelen? Is die twijfel terecht? Kan een tussenjaar een goed idee zijn, en hoe dan?
  Aanmelden
   
 • 27 februari 2024: Studiekosten en financiering. 
  Met welke kosten krijg je te maken als je gaat studeren? Hoe zit het met studiefinanciering en andere mogelijke inkomsten? Hoeveel betaal je als ouder mee?
  Aanmelden
   
 • 26 maart 2024: Wat als de studie straks tegenvalt? 
  Het 1e jaar is voor veel studenten lastig. Wanneer en van wie kunnen ze hulp krijgen? En wat kun je als ouder dan doen?
  Aanmelden

Mocht u vragen hebben dan bent u altijd welkom om contact op te nemen met Maaike van de Wetering (decaan havo) via m.vande.wetering@t-atrium.nl en Vera Ummels (decaan vwo) via v.ummels@t-atrium.nl