Exchange news

This week, 75 students from Mallorca, Daroca (Spain), Athens, and Istanbul are visiting ’t Atrium. These students are staying with our own students. On Monday, the official opening took place in the auditorium with presentations by the participating schools, followed by various activities including quartets, traditional Dutch games, a pitch session, and expectations sharing. Click here for more pictures .

Deze week bezoeken 75 leerlingen uit Mallorca, Daroca (Spanje), Athene en Istanboel ’t Atrium. Deze leerlingen logeren bij onze eigen leerlingen thuis. Maandag vond de officiële opening plaats in de aula met presentaties door de deelnemende scholen, gevolgd door diverse activiteiten zoals kwartetten, traditionele Nederlandse spellen, een pitchsessie en het delen van verwachtingen. Klik hier voor de foto’s.

Day / Dag 2

Students shared personal stories by bringing special objects, detailing their significance during a session. Their narratives, captured through photos and notes, formed a poignant collection. Later, they explored the city with a guided tour, indulging in local delights like ‘friet’ and ‘kroketten’. The Parents Council graciously hosted teachers, treating them to a taste of Dutch cuisine. Click here for pictures

Leerlingen deelden persoonlijke verhalen door speciale voorwerpen mee te brengen, waarbij ze vertelden over de betekenis ervan tijdens een sessie. Hun verhalen, vastgelegd in foto’s en notities, vormden een indrukwekkende verzameling. Later verkenden ze de stad met een rondleiding en genoten ze van lokale lekkernijen zoals friet en kroketten. De ouderraad trakteerde de leraren op een selectie van Nederlandse gerechten. Foto’s van deze dag vind je hier.

Day / Dag 3

On day 3, our students explored the Rijksmuseum and Madame Tussauds in Amsterdam alongside their international guests. Beautiful photos were captured in the Rijksmuseum’s Gallery of Honor and souvenir shop, as well as alongside famous figures at Madame Tussauds. Click here for more pictures.

Op dag 3 hebben onze leerlingen samen met hun internationale gasten het Rijksmuseum en Madame Tussauds in Amsterdam bezocht. Er zijn weer prachtige foto’s gemaakt in onder andere de eregalerij van het Rijksmuseum en de souvenirwinkel, en natuurlijk samen met beroemdheden op de foto bij Madame Tussauds. Foto’s van deze dag vind je hier.

Day / Dag 4

On day 4, various engaging activities took place at school. Following an inspiring talk on courage and fear by JP, a professional daredevil and fire breather, students and teachers pushed their limits. For more courage, check out the photos by clicking here.

Op dag 4 stonden er verschillende boeiende activiteiten op school op het programma. Na een inspirerende talk over moed en angst door JP, een professionele waaghals en vuurspuwer, verlegden leerlingen en leraren hun grenzen. Voor meer moed bekijk hier de foto’s.

Day / Dag 5:

A thrilling day unfolded at the ‘Vechtse banen’. New talents emerged while others honed their skills to perfection. For further details, visit https://photos.app.goo.gl/tKtFQnPTdEjWJqqH9 Festivities: As the end draws near, it’s time to celebrate, and celebrate they did! The ‘Kabouterhut’ reverberated with joy. You will find delightful moments, by clicking here.

Deze dag werd goed besteed bij de ‘Vechtse banen’. Nieuwe sterren werden geboren terwijl anderen naar een hoger niveau gingen. Voor meer informatie, ga naar https://photos.app.goo.gl/tKtFQnPTdEjWJqqH9 Feest: Het einde is in zicht, dus het was tijd om te feesten, en feesten konden ze! De ‘Kabouterhut’ trilde op zijn grondvesten. Voor meer plezier, klik hier.