Toelatingseisen instroom mavo 4 naar havo 4  

Toelatingseisen instroom mavo 4 naar havo 4  

1. Procedure

Met een mavo-diploma op zak kun je instromen in havo 4 op ’t Atrium. Hierbij hanteren we de volgende toelatingscriteria.

2. Toelatingscriteria 

  1. Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het diploma mavo. 
  2. Een mavo-profiel dat aansluit op het gewenste profiel in het havo.  
  3. Op de havo doet een leerling examen in minimaal zeven vakken. 
  4. Wanneer je geen extra vak gevolgd hebt in mavo 4 zul je zelfstandig de gemiste lesstof in moeten halen. 
  5. Je hebt een dossier opgebouwd met een competentieformulier, reflectie en een cijferlijst. 
  6. (Indien van toepassing) een ondersteuningsbehoefte die aansluit bij het zorgondersteuningsprofiel van ’t Atrium.

3. Aanmelden en dan? 

Als je je vóór 15 maart aanmeldt (en voldoet aan bovenstaande criteria), garanderen we een plaats in havo 4.
Bij aanmelding na 15 maart is toelating bijna altijd mogelijk, maar afhankelijk van de nog beschikbare plaatsen. De aanmelding moet gedaan worden door de wettelijke vertegenwoordigers.

Na aanmelding volgt er een gesprek met jou, je ouders en de conrector bovenbouw van ‘t Atrium. We voeren het gesprek aan de hand van de formele toelatingscriteria (geformuleerd onder 2). Binnen twee weken na het gesprek ontvang je bericht over toelating. Mocht je op dat moment nog niet in het bezit zijn van het mavo-diploma, dan betreft het een toelating onder voorbehoud van het behalen van het mavo-diploma. Definitieve toelating vindt plaats na het behalen van het mavo-diploma.