Toelatingseisen instroom havo 5 naar vwo 5

1. Procedure

Met een havo-diploma op zak kun je instromen in vwo 5 op ’t Atrium. Hierbij hanteren we de volgende toelatingscriteria.

2. Toelatingscriteria

  1. Een wettelijk vereist toelatingsbewijs in de vorm van het diploma havo.
  2. Een havo-profiel dat aansluit op het gewenste profiel in het vwo. 
  3. Op het vwo doet een leerling examen in minimaal acht vakken waarvan in ieder geval een tweede moderne vreemde taal: Frans of Duits.
  4. Wanneer je geen extra vak gevolgd hebt in havo 5, zul je zelfstandig de lesstof van vwo 4 in moeten halen.
  5. Je hebt een dossier opgebouwd met een competentieformulier, reflectie en een cijferlijst.
  6. (Indien van toepassing) een ondersteuningsbehoefte die aansluit bij het zorgondersteuningsprofiel van ‘t Atrium.

3. Aanmelden en dan?

Als je je vóór 1 april aanmeldt (en voldoet aan bovenstaande criteria), kunnen we je bijna altijd plaatsen in in vwo 5.
Bij aanmelding na 1 april is afhankelijk van de nog beschikbare plaatsen. De aanmelding moet gedaan worden door de wettelijke vertegenwoordigers.

Na aanmelding volgt er een gesprek met jou, je ouders en de conrector bovenbouw van ‘t Atrium. We voeren het gesprek aan de hand van de formele toelatingscriteria (geformuleerd onder 2). Binnen twee weken na het gesprek ontvang je bericht over toelating. Mocht je op dat moment nog niet in het bezit zijn van het havo-diploma, dan betreft het een toelating onder voorbehoud van het behalen van het havo-diploma. Definitieve toelating vindt plaats na het behalen van het havo-diploma.

Vragen of aanmelden?

Hebt u vragen of wilt u uw zoon/dochter aanmelden? Stuur dan een bericht naar aanmelden@t-atrium.nl.