Welkom andere leerjaren

’t Atrium is er voor iedereen

Wil jij een Atrium-leerling worden?

Iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria voor mavo, havo of vwo is welkom op onze school. Voor leerlingen met een speciale zorgbehoefte wordt vooraf bepaald of ’t Atrium in deze zorgbehoefte kan voorzien. Binnen de gekozen opleiding werkt iedere leerling toe naar een eindexamen mavo, havo of vwo.

Aannameregeling leerjaar 2 en 3

Wij adviseren u uw kind vóór 1 april aan te melden, met inachtneming van een aantal toelatingscriteria.

Doorstroomeisen mavo 4 naar havo 4

Met een mavo-diploma op zak kun je instromen in havo 4 op ’t Atrium. Hierbij hanteren we een aantal toelatingscriteria.

Doorstroomeisen van havo 5 naar vwo 5

Met een havo-diploma op zak kun je instromen in vwo 5 op ’t Atrium. Hierbij hanteren we de volgende toelatingscriteria.