VWO

VWO

Verdieping in de lesstof

Op ons vwo zitten leerlingen die leren leuk en uitdagend vinden. Je leert er zelf dingen te onderzoeken en op zoek te gaan naar antwoorden waar anderen misschien helemaal niet aan denken. Je gaat dieper in op de lesstof.

Ons vwo-onderwijs

Onze vwo-docenten bieden gedifferentieerd en motiverend onderwijs, afgestemd op jouw specifieke behoeften en mogelijkheden. We leren je aan op een academische manier te denken. Het vwo biedt culturele en intellectuele vorming, uitdaging aan de leerlingen én stimuleert een brede interesse op dit gebied. Hierbij is het bieden van structuur, een goede relatie tussen jou en je leraar en tussen leerlingen onderling de basis. Naast klassikale lessen werk je zowel individueel als in groepsverband aan verwerkings- en onderzoeksopdrachten, verslagen en presentaties.  

We stimuleren jou om verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces, je persoonlijke mentor coacht je daarbij. We praten op ’t Atrium graag mét leerlingen en niet over leerlingen, dat betekent bijvoorbeeld dat jij met coaching van je mentor zelf je ontwikkelgesprek voorbereidt.

Het merendeel van de docenten geeft zowel in de onderbouw als in de bovenbouw les. Onze docenten weten je uit te dagen en stimuleren je om een onderzoekende houding aan te nemen. Dat zorgt voor een goede doorstroom en bovengemiddelde examenresultaten, en daar zijn we trots op!

De opleiding

Het vwo is een zesjarige opleiding die jou voorbereidt op een universitaire studie. De onderbouw wordt afgesloten in leerjaar twee. Het derde leerjaar zien wij als een ‘junior year’ van de Tweede Fase. In de eerste drie jaar hebben de leerlingen iedere week een mentorles waarin we aandacht geven aan de studievaardigheden, en groepsprocessen. Daarnaast ligt in het derde leerjaar de focus op de profielkeuze. In de bovenbouw is er sprake van een persoonlijk mentoraat.  

Je kunt deze vier profielen kiezen:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek.