Mavo

Mavo

Op ’t Atrium voel je je thuis

Onze mavo bestaat uit de leerjaren drie en vier en kenmerkt zich door de kleinschaligheid, de gemoedelijke sfeer en een uitstekend leer- en leefklimaat waarin jij je prima thuis zult voelen.

In iedere leerjaar is veel aandacht voor de groepssfeer. In de mentorlessen besteden we hier intensief aandacht aan. We vinden het ook belangrijk om dingen samen te doen. Activiteiten die we samen doen zijn excursies in de A-week, klassenuitje, kerstontbijt en de sportdag(en).

Onze mavo-docenten bieden gedifferentieerd en motiverend onderwijs, afgestemd op jouw specifieke behoeften en mogelijkheden. Hierbij is het bieden van structuur, een goede relatie tussen jou en je leraar en tussen leerlingen onderling de basis. We besteden op onze mavo veel aandacht aan de groepssfeer. We vinden het belangrijk om dingen samen te doen. Voorbeelden van zulke gezamenlijke activiteiten zijn: excursies in de A-week, klassenuitje, kerstontbijt en de sportdag(en). Naast klassikale lessen werk je zowel individueel als in groepsverband aan verwerkings- en onderzoeksopdrachten, verslagen en presentaties. Het mavo-team staat voor gedegen, docent-gestuurd onderwijs waar de docent uitlegt, structuur biedt, activeert en motiveert en samen met de leerlingen al jarenlang zorgt voor bovengemiddelde resultaten. Naast klassikale lessen wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt aan verwerkings- en onderzoeksopdrachten, verslagen en presentaties.

Het merendeel van de docenten geeft zowel in de onderbouw als in de bovenbouw les. Daarnaast wordt een soepele aansluiting van de onderbouw op de bovenbouw gewaarborgd door het aansluitingstraject.

De opleiding

De mavo is een vierjarige opleiding die jou voorbereidt op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De onderbouw wordt afgesloten in leerjaar 2. In de eerste drie jaar heb je iedere week een mentorles waarin we aandacht geven aan de studievaardigheden en groepsprocessen.
In mavo 3 en 4 wordt veel aandacht besteed aan het oriënteren op vervolgopleidingen in het mbo. Ook kunnen leerlingen doorstromen naar de havo zodra ze het mavo-diploma in bezit hebben.