Havo

Havo

Ons havo-onderwijs

Onze havo-docenten bieden gedifferentieerd en motiverend onderwijs, afgestemd op jouw specifieke behoeften en mogelijkheden. Hierbij is het bieden van structuur, een goede relatie tussen jou en je leraar en tussen leerlingen onderling de basis. We besteden op onze havo veel aandacht aan de groepssfeer. We vinden het belangrijk om dingen samen te doen. Voorbeelden van zulke gezamenlijke activiteiten zijn: excursies in de A-week, klassenuitje, kerstontbijt en de sportdag(en). Naast klassikale lessen werk je zowel individueel als in groepsverband aan verwerkings- en onderzoeksopdrachten, verslagen en presentaties.

We stimuleren jou om verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces, je persoonlijke mentor coacht je daarbij. We praten op ‘t Atrium graag mét leerlingen en niet over leerlingen, dat betekent bijvoorbeeld dat jij met coaching van je mentor zelf je ontwikkelgesprek voorbereidt.

Het merendeel van de docenten geeft zowel in de onderbouw als in de bovenbouw les. Dat zorgt voor een goede doorstroom en bovengemiddelde examenresultaten. Ook uit analyses van bijvoorbeeld de Hogeschool Utrecht blijkt dat onze leerlingen daar bovengemiddeld presteren, en daar zijn we trots op!

De opleiding

De havo is een vijfjarige opleiding die jou voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs. De onderbouw wordt afgesloten in leerjaar twee. Het derde leerjaar zien wij als een ‘junior year’ van de Tweede Fase. In de eerste drie jaar heb je iedere week een mentorles waarin we aandacht geven aan de studievaardigheden en groepsprocessen. Daarnaast ligt in het derde leerjaar de focus op de profielkeuze. In de bovenbouw is er sprake van een persoonlijk mentoraat.

Je kunt deze vier profielen kiezen:

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek