Internationalisering

Internationalisering

’t Atrium kent al meer dan twintig jaar lang een kenmerkend programma van internationaliseringsactiviteiten. Wij zien internationalisering met het oog op de ‘global village’ die onze wereld is, als een onmisbaar onderdeel van de opleiding en vorming van onze leerlingen. Daarom is deelname aan deze activiteiten verplicht. 

Wij willen onze leerlingen

  • bewust maken van de Europese en steeds internationaler georiënteerde wereld waarin zij wonen en in de toekomst zullen werken.
  • kennis laten maken met andere culturen. Hierdoor krijg je (meer) besef van je eigen cultuur en je eigen identiteit. Ook leer je met respect naar diegene te kijken die vanuit zijn andere culturele achtergrond anders is.
  • de vreemde talen die zij in het klaslokaal leren in reële situaties leren toepassen.

Elke leerling van ’t Atrium neemt in principe minimaal eenmaal tijdens zijn schoolloopbaan deel aan een concreet internationaliseringproject. Uit jaarlijkse evaluaties onder leerlingen en hun ouders blijkt dat zij met tevredenheid terugblikken op deze programma’s.