Flexrooster

FAQ Flexuren

Hieronder vind je de afspraken die gelden rondom de flexuren in de vorm van een aantal veel gestelde vragen.

1. Hoe ziet het flexrooster eruit?

  • Flexband: Er is één flexband per dag. Voor leerjaar 1, 2 en 3 havo/vwo is de flexband in de middag; voor mavo 3 en leerjaar 4 en hoger is de flexband in de ochtend.
  • Lesduur: Alle vaklessen duren 60 minuten. De flexuren duren 40 minuten. De lessen Atrium International, Xplore en Sportklas duren 80 minuten.
  • Dagdelen: Er worden geen vaklessen in de flexbanden geplaatst, zodat alle flexuren voor iedereen toegankelijk zijn.

2. Hoe en wanneer moet ik me als leerling inschrijven voor een flexuur?

Je schrijft jezelf wekelijks in via de inschrijfmodule in Zermelo. Dit doe je voor zondag 23.59 uur. Na dit tijdstip kan je de inschrijving niet meer wijzigen.


3. Hoeveel flexuren moet ik kiezen? 

In de onderstaande tabel vind je hoeveel flexuren jij minimaal moet kiezen.

Leerjaar Aantal flexuren Bijzonderheid
Leerjaar 1 2  
Leerjaar 2 2  
Havo en vwo 3 2  
Mavo 3 
Mavo 4 4
Havo 4 4  
Havo 54
Havo 5 3  TTO
Vwo 44
Vwo 54 
Vwo 53TTO
Vwo 6 4
Vwo 63

In sommige weken heb je activiteiten of zijn er feestdagen. Om te bepalen hoeveel flexuren je dan moet volgen, kijk je naar het aantal lesdagen dat er nog overblijft. Als dit aantal hoger of gelijk is aan je normale flexuren, dan blijft dit gelijk. Als dit aantal bijvoorbeeld drie lesdagen is, dan draait een onderbouwleerling twee flexuren en een bovenbouwleerling drie flexuren per week.

4. Kunnen er ook flexuren in de tussenuren worden ingepland?

In de bovenbouw kunnen ook flexuren (SST/SWT) in de tussenuren ingepland worden.

5. Is er een deadline voor het inschrijven van de flexuren?

Ja, de deadline ligt op zondag 23.59 uur.

6. Tot wanneer kan ik een inschrijving nog wijzigen?

Je kunt je inschrijving nog wijzigen tot zondag 23.59 uur. Wijzigen kan als volgt: schrijf je eerst in voor je nieuwe keuze en schrijf daarna je oude keuze uit. Zermelo schrijft je namelijk niet uit als je onder het minimaal aantal verplichte flexuren komt.

7. Wat als ik ziek of door ander geoorloofd verlof afwezig ben gedurende een week?

Voor elke dag of elk lesuur dat je ziek of wegens andere geldige reden afwezig bent hoef jij de uren waarvoor je ingeschreven was niet in te halen. 

8. Welk gedrag en welke houding worden van mij verwacht tijdens een flexuur?

Je komt voorbereid naar een flexuur. Dat betekent dat je je spullen en boeken van het betreffende vak op orde hebt en zo nodig al vragen hebt voorbereid voor je vakdocent.

9. Wat moet ik doen als ik te laat ben voor een flexuur? 

Het is belangrijk om op tijd te zijn. Als je te laat bent voor het flexuur, haal je een te-laat-briefje bij de receptie. De volgende schooldag moet je je om 8.00 uur melden.

10. Kan ik er ook uit worden gestuurd tijdens een flexuur?

Als jij je spullen niet op orde hebt of je niet aan de schoolafspraken en leefregels houdt, kan je eruit worden gestuurd tijdens een flexuur. Je meldt je dan in lokaal 108 en haalt dan een groene kaart op. Je gaat na afloop van het lesuur in gesprek met de betreffende docent of medewerker.

11. Mag ik minder flexuren inplannen op lesvrije (vakantie)dagen?

Zie vraag 3.

12. Mag ik minder flexuren volgen als ik coaching krijg?

In sommige gevallen kan in overleg met je coach gekozen worden om voor deze begeleiding een flexuur te noteren.

13. Mag ik minder flexuren inplannen als ik bijles of steunles geef of volg?

Nee. Je plant nog steeds hetzelfde aantal flexuren in als je bijles of steunles geeft of volgt. 

14. Mag ik minder flexuren inplannen als ik een extra vak volg?

Als je in de bovenbouw een extra vak volgt, dan mag je 2 flexuren per week minder  inplannen.

15. Wat gebeurt er als ik me ben vergeten in te schrijven of als ik me te weinig heb ingeschreven?

Als jij je vergeet in te schrijven of te weinig inschrijft voor flexuren, schrijft je mentor je in. De mentor schrijft je ook in voor één extra flexuur. Je bent verplicht al deze flexuren te volgen.

16. Wat kan ik (niet) verwachten van mijn mentor? 

Jij hebt gesprekken met je mentor over welke uren je het beste kan volgen. Je mentor is niet verantwoordelijk voor het inschrijven van jouw flexuren. Dat doe jij zelf. 

17. Kan ik ook vrijstelling aanvragen voor flexuren?

Flexuren maken deel uit van de verplichte onderwijstijd op school. In de toekomst willen we bekijken of we voor leerlingen daar uitzonderingen op kunnen maken. Voorlopig kan je nog géén vrijstelling aanvragen voor flexuren.

18. Bij wie kan ik me melden als ik niet kan inloggen in Zermelo?

Als je niet kan inloggen in Zermelo, probeer je eerst via een computer (niet op je telefoon) in te loggen met je schoolmailadres en dan klikken op “wachtwoord vergeten”. Lukt dit hierna nog steeds niet, meld jij je bij de roostermaker (roostermaker@t-atrium.nl). De roostermaker kan je dan helpen met het wijzigen van je wachtwoord.

19. Wat doe je met je telefoon tijdens een flexuur?

Voor telefoongebruik gelden de normale leefregels en afspraken. De telefoon is thuis of in de kluis.

20. Ik zit in havo-5/vwo-6. Mag ik dan mijn flexuren inzetten om te werken aan mijn PWS?

Ja, dag mag. Als H5/V6-leerling ben je in staat buiten direct toezicht van een docent de verantwoordelijkheid te nemen om te werken aan je PWS. Natuurlijk zijn PWS-begeleiders beschikbaar om je te begeleiden waar gewenst. Zoek je begeleider op wanneer je hulp nodig hebt. In onderstaand kader lees je de regels hiervoor.

21. Bij wie kan ik terecht met vragen over het flexuur?

Als je nog andere vragen hebt over de flexuren kan je mailen naar flex@t-atrium.nl.

PWS-flexuren

De regels

  1. De PWS-flexuren mag je aftrekken van het aantal verplichte flexuren per week waarvoor je je moet inschrijven. 
  2. Je maakt de PWS-flexuren tussen 8.30 en 15.45 uur, dus in je tussenuren, of op het 1e, 8e, of 9e uur. We raden je aan met je PWS-partners vaste afspraken per week te maken voor de PWS-flexuren.
  3. Je mag tijdens de PWS-flexuren gebruik maken van de werkplekken op de gangen, mits je geen overlast veroorzaakt.
  4. Indien je voor je PWS-flexuren buiten school wil werken, dan vraag je om toestemming via de gebruikelijke kanalen aan je PWS-begeleider, of mentor.
  5. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om je in het Flex-systeem voor de PWS-flexuren in te schrijven. Daar wordt wel aan gewerkt. Zodra die mogelijkheid er is en je kiest voor het maken PWS-flexuren, wordt inschrijven voor PWS-flexuren verplicht.
  6. Tot die tijd geven we jullie de verantwoordelijkheid om de PWS-flexuren naar eer en geweten te besteden en daarover verantwoording af te leggen in je PWS-logboek en aan je PWS-begeleider tijdens de PWS-begeleidingsgesprekjes.