De extra's

De extra’s van ’t Atrium

’t Atrium is ambitieus: je vindt bij ons niet alleen drie opleidingen en drie profielen (Sportklas, Xplore, Atrium International) ook buiten de opleidingen bieden wij jou veel extra’s.

Sporttoernooien

Naast dat we in de onderbouw sportklassen hebben en in de bovenbouw de examenvakken lo2 en bsm, bieden we voor alle leerlingen sporttoernooien aan. Onze leerlingen nemen het in verschillende toernooien op tegen leerlingen uit andere klassen van ’t Atrium en tegen leerlingen van andere scholen. Voorbeelden van toernooien die we jaarlijks organiseren: voetbal, volleybal, basketbal, softbal, atletiek, cricket.

Leerlingmentor

Als brugklasser is alles in het begin nieuw. Je hebt een mentor én vier leerlingmentoren uit hogere leerjaren. Zij helpen de leerlingen tijdens de introductieperiode en zijn aanwezig bij het kamp, schoolfeesten en de Sinterklaasviering. Zo helpen ze bij allerlei activiteiten en ondersteunen bij de sociale vorming van de brugklassers. Bovenbouwleerlingen ontwikkelen hierdoor sociale vaardigheden in het begeleiden van groepen.

Techniekgroep

Op ’t Atrium zijn er regelmatig activiteiten waarbij er gebruik wordt gemaakt van onze techniekgroep. Denk hierbij aan licht en geluid bij schoolfeesten en het grootse circus van de sportklasleerlingen. Daarnaast focust de techniekgroep zich sinds 2020 ook op camerawerk voor bijvoorbeeld livestreams en promotiefilmpjes. Al met al houdt de techniekgroep zich bezig met veel verschillende vormen van techniek. De groep bestaat uit enthousiaste jongens en meisjes die het leuk vinden om naast de lessen zich bezig te houden met de organisatie van deze activiteiten. Ervaring is niet verplicht, want je wordt hiervoor speciaal opgeleid. En als dat allemaal nog niet genoeg was, krijg je er ook nog eens een heleboel vrienden bij. Opgeven kan bij meneer Bloemsma. (w.bloemsma@t-atrium.nl) 

Schoolfeesten en feestcommissie

Schoolfeesten zijn bij ons Themafeesten en dan pakken we echt uit! De feesten worden gecoördineerd door de feestcommissie. Daarin zitten twee docenten en een aantal creatieve leerlingen. Leerlingen maken de aanplakbiljetten, de kaartjes en transformeren de aula in een feestruimte. Ze zorgen ook voor de deejay en het licht en geluid. Je kunt je hiervoor opgeven via je mentor.

Mediatheek

In de mediatheek van ’t Atrium kun je terecht om boeken te lenen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), om op een computer aan school te werken, of om te kopiëren of te printen. De mediatheek is een stilteruimte, dat betekent dat er niet gepraat mag worden. Je kunt hier dus heerlijk in rust werken.

Meeloopdagen en masterclasses

De leerlingen uit de laatste twee schooljaren van havo en vwo kunnen ter oriëntatie op hun studiekeuze kennismaken met de wereld van de wetenschap. Ze lopen daarvoor mee met studenten op de faculteit of op de hbo-opleiding van hun keuze. Ook kunnen leerlingen masterclasses volgen aan universiteiten. Contactpersoon voor de havo is mevrouw Van de Wetering (m.vande.wetering@t-atrium.nl). Contactpersoon voor het vwo is de mevrouw Ummels
(v.ummels@t-atrium.nl). Zij zijn te vinden in de decanenkamer op de derde verdieping.

Samenwerkingsprojecten met universiteiten

Leerlingen kunnen op verschillende manieren deelnemen aan projecten van universiteiten. Een aantal voorbeelden van activiteiten:
– Deelname aan projecten, workshops of onderzoek via het netwerk Letteren van de UU
– Het profielwerkstuk maken onder supervisie van de TU Delft voor Imagine Life Sciences
– Een practicum van de UU waarbij leerlingen het DNA van tumorcellen bestuderen
– Het profielwerkstuk maken via de Its Academy van de VU in Amsterdam

U-talent connectie

Onze school is een van de partnerscholen van u-talent connectie. De Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en deelnemende scholen werken samen in een verbindend netwerk. Hierin worden in gezamenlijkheid activiteiten ontwikkeld en aangeboden voor havo en vwo leerlingen met een N-profiel zoals masterclasses en workshops. Hier is meer informatie te vinden over het inhoudelijke programma.
Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Ummels.
(v.ummels@t-atrium.nl)