Activiteitenweken

Activiteitenweken

De leukste weken op ’t Atrium

Ieder schooljaar hebben we 4 A-weken. De A staat voor Activiteit op ’t Atrium. Dit zijn weken waarin veel activiteiten zitten. Iedere leerling heeft minimaal één reis naar het buitenland in zijn schoolcarrière. De meeste reizen vinden plaats in leerjaar drie of vier. Uiteraard zitten die reizen in zo’n A-week.

Sport vinden we ook belangrijk, dus in de A- weken zitten diverse toernooien en clinics voor de sportklassen zoals bijvoorbeeld persluchtduiken. Maar ook excursies naar bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag zitten hier in. Denk aan een bezoek aan de Tweede Kamer (Maatschappijleer), De Nederlandse Bank (economie), Nemo (creative science), het Scheepsvaartmuseum (geschiedenis), Dierentuin Blijdorp (biologie), Corpus (biologie), TU Delft (natuurkunde), Heerenveen (lo).

En we hebben nog meer activiteiten. Zo vinden we het ook belangrijk dat je kennis maakt met de kunst. In deze weken zijn optredens van toneelgroepen, muziekvoorstellingen georganiseerd vanuit het vak Kunst/Ckv.

Naast deze activiteiten heb je ook nog les, maar vaak zijn dit lessen rondom projecten of het zijn juist lessen waarin extra uitleg wordt gegeven of waarin je juist dieper op de stof in gaat.

A-weken zijn de weken waar we naar uit kijken!