2-jarige brugklas

Een goed begin!

In onze 2-jarige brugklas.

Op ’t Atrium start je in een 2-jarige brugklas, waar de mentor voor goede persoonlijke begeleiding zorgt. Wij vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt. Daarom bieden wij een uitgebreid kennismakings- en begeleidingsprogramma aan en begeleidt je mentor jou en je klasgenoten goed! We bieden in de eerste schoolweken verschillende activiteiten aan om een prettige groepsdynamiek te bevorderen en zodat jij een goede start op ’t Atrium kan maken.

Brugklassen

Verschilende niveaus.

In de 2-jarige brugklas bieden wij ons onderwijs op drie verschillende onderwijsniveaus aan: mavo/havo, havo/vwo en vwo. In deze brugklassen wordt letterlijk een brug geslagen tussen de basisschool en de vervolgjaren op de middelbare school. Aan het einde van de brugklas wordt zorgvuldig bekeken welke opleiding voor jou het beste aansluit op jouw kwaliteiten. Vanaf de derde klas zit je in een homogene groep. Dit zijn groepen met leerlingen die hetzelfde opleidingsniveau volgen (mavo, havo of vwo).

Begeleiding

Mentoren en leerlingmentoren.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Daarom hebben we een intensieve begeleiding voor onze brugklasleerlingen. De mentor speelt in die begeleiding een belangrijke rol.Je kunt het hele jaar met vragen bij je mentor terecht. Bijzonder is dat iedere brugklas ook twee leerlingmentoren uit hogere leerjaren heeft. Zij helpen jou en de mentor tijdens de introductieperiode en zijn aanwezig bij schoolfeesten. Ze zijn er voor jou!

Introductiedagen en introductiekamp

Voel je snel thuis.

Om je snel thuis te voelen op ’t Atrium maak, voordat het eerste schooljaar begint, in juli al kennis met je klasgenoten, je mentor en onze school. Na de zomervakantie begint het schooljaar met twee introductiedagen. Sport en spel staan op deze dagen centraal. Tijdens de weken daarna leer je de school kennen. De mentor, die twee jaar met je klas meegaat, geeft ook les aan jouw klas en ziet je dus regelmatig. Bovendien houden alle andere vakdocenten jou en je medeleerlingen goed in de gaten.

In september vindt het 3-daagse brugklaskamp plaats. Het kamp heeft een positief effect op het onderlinge contact tussen jou en je medeleerlingen. Buiten de lessituatie leer je andere kwaliteiten van elkaar.

Mentoruur

Sociale vaardigheden én studievaardigheden.

Je mentor verzorgt in het eerste leerjaar wekelijks twee mentorlessen en in het tweede leerjaar één mentorles. Er is veel aandacht voor agendagebruik (er wordt gewerkt met een speciale Atrium-agenda), studievaardigheden, organiseren en plannen, sociale vaardigheden en reflectie. De mentor heeft een coachende rol en begeleidt jou onder andere bij de invulling van de flexuren. Samen werken jullie aan een veilig groepsklimaat en het omgaan met de leefregels. We vinden het belangrijk dat iedereen op een positieve manier met elkaar en met de school omgaat. Ook niet-schoolse zaken komen in het mentoruur aan bod, zoals vriendschappen, sociale media of je eigen toekomstbeeld.